Obrázek Inovativní projekty

Inovativní projekty

Díky inovacím a modernizaci vyrábíme teplo šetrné k přírodě kombinovaným způsobem společně s elektrickou energií. Celkově skupina Veolia Energie ČR investovala za posledních 10 let do modernizace a ekologizace svých zdrojů 8,4 miliardy korun.