Obrázek Palivo budoucnosti

Palivo budoucnosti

Snižování emisí díky
kogeneraci

 

Biomasa

Neustále zvyšujeme podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zejména biomasy. Ta představuje strategické palivo budoucnosti. Výroba zelené energie má, kromě příznivého vlivu na životní prostředí, také pozitivní dopad na ceny tepla i elektřiny a také na místní zaměstnanost. 
Nejvýznamnějším zdrojem biomasy je především zelená štěpka vznikající při zpracování dřevní hmoty během těžby dřeva, dále různé zbytky rostlin ze zemědělské a potravinářské výroby.
Biomasu jsme začali spalovat v roce 2003 v Teplárně Krnov, a postupně se přidaly další zdroje. V současné době provozujeme několik zdrojů na biomasu, a to v Mariánských Lázních, Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Krnově či Vlašimi. 

Důležitým pilířem naší udržitelné strategie je kombinovaná výroba tepla a elektřiny - kogenerace. Ta je mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí než oddělená výroba, protože umožňuje zvýšit účinnost zařízení a ušetřit velké množství paliva (až 40 %).  V kombinované výrobě tepla a elektřiny je Veolia Energie jedničkou v České republice.

 

 

Snižování emisí Veolia

 

Vybudování nového kotle v karvinské teplárně

Snížení emisí na Karvinsku přinese nový multipalivový kotel, který bude sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Technologie bude umět využívat biomasu a tzv. tuhá alternativní paliva vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Technologie za více než miliardu splní budoucí emisní limity podle směrnice Evropského parlamentu. Po realizaci záměru v Teplárně Karviná a odstavení uhelné části Teplárny ČSA klesnou celkové emise z těchto zdrojů o další stovky tun ročně.  Energetické využití tuhého alternativního paliva pomůže městům a obcím vyřešit povinnost co nejvíce smysluplně využívat komunální odpady.
Zařízení (nejedná se o spalovnu, ta spaluje neupravený směsný komunální odpad) bude sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v kogeneraci s vysokou účinností.

 

Palivo budoucnosti - Inovativní projekty Veolia

 

Palivo budoucnosti - Veolia

 

Záměr nebude mít vliv na zábor půdy, nové objekty budou postaveny ve stávajícím průmyslovém areálu Teplárny Karviná.
Vybudováním multipalivového kotle skupina Veolia zároveň pozitivně přispěje k omezení skládkování odpadů.