obrázek

Zpět k dálkovému vytápění

K dálkovému teplu se vyplatí vrátit

Veolia dodává po celé republice dodává teplo a teplou vodu do statisíců budov, podniků, úřadů, škol, nemocnic, institucí i firem. Když se někdo nechá zlákat k odpojení, očekává finanční úsporu. Ale tak to velmi často není. Tak, jak to ukazují případy, kdy se odběratelé po neblahé zkušenosti s alternativním dodavatelem tepla vrátili k dodávkám Veolia.

Zákazníci, kteří se vrátili k našim výhodnějším dodávkám

Dopravní podnik hl. m. Prahy se vrací k dálkovému teplu

Městská společnost DPP přehodnotila svoji energetickou koncepci a vrátila se k dálkovému vytápění svých objektů. Depo Kačerov, Ústřední dílny Hostivař a Depo Hostivař jsou opět připojeny k síti Pražské teplárenské.

V roce 2012 se od sítě dálkového tepla odpojily a teplo vyráběly výhradně prostřednictvím vlastních plynových kotelen. Nyní dochází k jejich opětovnému připojení do teplárenské sítě.

obrázek

Proč se to děje?

Aktuální dramatické dění kolem energií a surovin dopadá na jejich odběratele i dodavatele. Do popředí se dostává energetická bezpečnostsoběstačnost. Systém dálkového vytápění je stabilní a do velké míry i nezávislý na dodávkách zemního plynu z Ruska. Jeho výhodou je totiž flexibilita paliv, kdy může fungovat v rozmanitém energetickém mixu. Teplo vyrábí kogenerací při výrobě elektřiny, z komunálního odpadu, štěpky, při likvidaci kalů a může využívat i odpadní teplo z čistíren odpadních vod. Systém dálkového vytápění navíc umožňuje vyrábět teplo centrálně ve vzdálených ekologizovaných zdrojích a snižovat tak emisní zátěž ve městech.

Jsme rádi, že Dopravní podnik hl. m. Prahy vnímá v současné situaci naše dálkové teplo nejen jako komfortní, ale hlavně dlouhodobě stabilní a ekonomické.

Martin Brůha, ředitel Veolia Energie region Čechy

Slezská univerzita dokázala mezi prvními vyhodnotit výhodnost dálkového tepla oproti plynu

V současné době probíhají jednání i s dalšími bývalými klienty napříč celou republikou. Jedním z prvních, kteří již oznámili svůj návrat k dálkovému teplu od Veolia, je také Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné. Veolia spolupracuje s fakultou v Karviné již řadu let, dodává teplo ze sítě centrálního zásobování a provozuje tepelná hospodářství nejen areálu na Univerzitním náměstí, ale i vysokoškolských kolejí a knihovny Na Vyhlídce.

obrázek

A právě u areálu vysokoškolských kolejí začala od roku 2017 fakulta využívat záložní plynové kotelny jako hlavní zdroje tepla. Jaké povinnosti s tím byly spojeny? Fakulta musela zajistit veškeré revize, kontroly plynu a komínů, údržbu, opravy, zabezpečovat nákup plynu a dohled nad provozem kotelny. I v tomto období nadále pokračovala spolupráce s Veolií v rámci servisní smlouvy, plynové kotelny ale zestárly a pro jejich trvalý provoz by byla nutná modernizace a obnova.

Od zahájení topné sezóny 2021/2022 se proto Obchodně podnikatelská fakulta rozhodla vrátit k osvědčené spolupráci s Veolií i u areálu vysokoškolských kolejí. Systém centrálního zásobování teplem byl vyhodnocený jako spolehlivý, bezpečný a také ekologický. Velkou výhodou je, že o vše se stará dodavatel tepla, včetně modernizací a obnovy zařízení. Veolia navíc plánuje velké ekologizační projekty související s odchodem od uhlí. Změna zdrojů, a zejména možnost využití palivového mixu, tak klientům dávají šanci rozumně uřídit náklady na vytápění, což je v dnešní době obrovských nárůstů cen energií rovněž velmi důležité.

Se spoluprací s Veolií jsme dlouhodobě spokojeni a jsme velmi rádi, že partnerství bude pokračovat.

Ing. Dagmar Kloknerová, tajemnice Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity

Máte otázky, na které jste nenašli odpověď?
Kontaktujte nás

Všem našim odběratelům i potencionálním zákazníkům jsme k dispozici na bezplatné lince +420 800 800 860 nebo na info@veoliaenergie.cz.

KONTAKTOVAT VEOLIA