Úvodní obrázek

Při výrobě tepla i chladu používáme nejmodernější techniku a technologie.

Protože si uvědomujeme, že naše Země je jen jedna. Neexistuje planeta B, kam bychom se všichni mohli přesídlit.  A proto investujeme do modernizace a ekologizace všech našich provozů. Do vysoce účinných kotlů, které nechrlí zplodiny, do technologie, jenž dokáže spalovat nerecyklovatelný odpad bez zatížení životního prostředí. Do roku 2030 jsme se zavázali, že odstoupíme od uhlí - a i když je to až poměrně za dlouho, už pro to děláme maximum dnes. Nahrazujeme uhlí obnovitelnými zdroji a moderními čistými palivy, vyvíjíme nové výrobní procesy, ale pořád myslíme na to, že naše dodávky udržují v chodu mnoha tisíc domácností, podniků, úřadů a škol. Naše technologie jsou tu k vašim službám. A díky tomu, že od nás odebíráte ekologicky vyrobené teplo nebo chlad, děláte pro svět kolem sebe a celou planetu mnoho i vy.

Veolia. Energie budoucnosti.

SPOLEČNĚ
2030

Společně dokážeme velké věci - třeba zlepšit životní prostředí kolem nás. Snaha každého z nás je důležitá. A čím víc lidí a firem se bude snažit o zlepšení životních podmínek, tím lepší život nás všech bude.

Milníky v ekologizaci výroby skupiny Veolia Energie ČR

Více než deset let investujeme do nových technologií, modernizujeme provozy a minimalizujeme negativní dopad na životní prostředí. Podívejte se, co všechno se nám už podařilo a co nás ještě čeká. Napřesrok i za devět let.

2029
2369 dní
Ikona; Info Ostrava. Odchod od uhlí, zvýšení využívání obnovitelných zdrojů a zemního plynu.
2026
Ikona; 2026
Ikona; Info Karviná, Havířov. Přechod na multipalivovou základnu s využitím vytříděných zbytků nerecyklovatelného komunálního odpadu a biomasy a odstavení poslední části uhelné technologie na Teplárně Karviná.
2024–2026
Ikona; 2024–2026
Ikona; Info Ostrava. Výstavba přípojky pro využívání zemního plynu jako náhrady za uhlí.
2024–2025
Ikona; 2024–2025
Ikona; Info Karviná a Havířov. Výstavba multipalivového kotle na spalování biomasy a TAP.
2024
Ikona; 2024
Ikona; Info Ostrava. Odstavení uhelných kotlů K3 a K4 na Elektrárně Třebovice.
2023
Ikona; 2023
Ikona; Info Frýdek‑Místek. Přechod na biomasu u kotle K1.
2023
Ikona; 2023
Ikona; Info Karviná a Havířov. Zahájení provozu plynových kotlů za odstavený uhelný zdroj TČA s dočasným zachováním podílu ekologizované uhelné technologie.
2023
Ikona; 2023
Ikona; Info Ostrava. Výstavba 2 plynových kotlů jako náhrada stávajících uhelných kotlů K3, K4.
2022
Ikona; 2022
Ikona; Info Karviná. Zahájení provozu kotlů K13 a K14 na zemní plyn.
2022
Ikona; 2022
Ikona; Info Frýdek‑Místek. 100% odchod od spalování uhlí plynofikací K2 a K3.
2022
Ikona; 2022
Ikona; Info Ostrava. Plynofikace kotle K1 na Teplárně Přívoz.
2021
Ikona; 2021
Ikona; Info Ostrava. Plynofikace kotle K2 na Teplárně Přívoz.
2020
Ikona; 2020
Ikona; Info Podpora třídění a energetické využití komunálních odpadů v ČR.
2020
Ikona; 2020
Ikona; Info Ostrava. Plynofikace kotle K4 na Teplárně Přívoz.
2020
Ikona; 2020
Ikona; Info Začátek ekologizace Teplárny Přerov. Montáž nové ekologické kogenerační jednotky, která bude vyrábět teplo pro město a elektřinu pro teplárnu.
2015–2020
Ikona; 2015–2020
Ikona; Info Ostrava. Ekologizace (DeNOx, DeSOx) ETB. Snížení emisí NOx a SOx z výroby tepelné energie o stovky tun ročně.
2013–2017
Ikona; 2013–2017
Ikona; Info Ekologizace (DeNOx, DeSOx) Teplárny Karviná. Snížení emisí NOx a SOx z výroby tepelné energie o stovky tun ročně.

Naše moderní technologie

V průběhu posledního desetiletí jsme investovali do modernizace výrobního zařízení několik miliard korun. Díky tomu jsme mohli přetransformovat naše teplárny na moderní výrobní závody, které jsou srovnatelné s celosvětovou špičkou. Moderní provozy tak vyrábí teplo, elektřinu a chlad bezpečněji a hlavně ekologičtěji než kdy dříve.

Třebovice

Společně to má smysl

Oživení tradičního života na Valašsku

Když se vydáte do Bludovic, kousek od Nového Jičína, přivítá Vás na farmě Bludička kromě paní Gabriely Žítníkové a jejího usměvavého manžela také stádo valašských ovcí. V roce 1998 byl tento unikátní druh na pokraji vyhynutí. A dnes? Smutný konec nehrozí, valašské ovce jsou zachráněny.

Obrázek Oživení tradičního života na Valašsku

I stromy mimo les si zaslouží péči

Stromy rostoucí mimo les v Moravskoslezském kraji jsou zdravé a bezpečné pro své okolí i díky práci začínajícího arboristy Tomáše Demla. Na stromy, u kterých je riziko rozlomení koruny, instaluje statické a dynamické vazby, které zajišťují jejich stabilitu.

Obrázek I stromy mimo les si zaslouží péči

Každý lokální dodavatel může jít Naproti

Není nic chutnějšího než čerstvé lokální suroviny: ovoce, mléko, med a právě upražená káva. A není nic lepšího, než udělat pro ostatní něco smysluplného. To si řekli lidé, kteří tvoří ostravské Družstvo NAPROTI, když zakládali Mléčný bar NAPROTI.

Obrázek Každý lokální dodavatel může jít Naproti

Broumovsko kvete orchidejemi

Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí našeho nadačního fondu část přírodovědné lokality na Broumovsku. Z bývalého kaliště dolu a úpravny měděné rudy se tak stává jedinečné místo. Na první pohled by se mohlo zdát, že na živiny chudé místo nenajde využití. Opak je pravdou.

Obrázek Broumovsko kvete orchidejemi

Pro špačky, sýkorky, vrabčáky a čistou vodu

Do interního programu Veolia Minigranty se může přihlásit každý z našich zaměstnanců s vlastním inovativním projektem nebo projektem na zlepšení životního prostředí. Jedním z realizovaných projektů Minigrant je i záměr naší zaměstnankyně Kristýny Červené na rekultivaci drobných vodních zdrojů a návrat ptactva v Moravskoslezském kraji.

Obrázek Pro špačky, sýkorky, vrabčáky a čistou vodu

Neustálé inovace, ohled a respekt k přírodě

Zvýšili jsme efektivitu výroby, spolehlivost i bezpečnost dodávek a zároveň výrazně snížili dopad výroby tepla i elektřiny na životní prostředí, včetně snížení emisí CO2. Díky využívání inovačních technologií. Podívejte se, jak vypadají naše inovační projekty ve větším detailu.

Třebovice