Obrázek Veolia Energie v Moravskoslezském kraji

Veolia Energie v Moravskoslezském kraji

Provozy Veolia

V Moravskoslezském kraji máme šest významných provozů, které dodávají teplo, teplou vodu i chlad do téměř 180 tisíců domácností, škol, nemocnic, úřadů, kulturních i komerčních objektů v Ostravě, Karviné, Havířově, Frýdku‑Místku, Krnově a okolních městech a obcích. Ekologicky, moderně a inovativně. V našich provozech používáme proces kombinované výroby elektřiny a tepla. Ten v sobě zahrnuje řadu prvků, systémů, zařízení a technologií, které zaručují minimum vypouštěných emisí. Ve výsledku teplárenský komín téměř nekouří, ale vypouští převážně jen páru.

Výhody CZT

Cenová
výhodnost

Měsíční cena obsahuje všechny náležitosti. Energii i servis. Nepřekvapí vás dodatečné náklady na správu a údržbu zařízení či na jeho obnovu.

Spolehlivost

Dodávky jsou spolehlivé, stabilní a pravidelně servisované. O odstávkách informujeme s předstihem a pracujeme na nich rychle.

Nonstop
servis

Problémy vzniklé v teplárně vyřeší nonstop servisní služba. Pokud nastanou na koncových zařízeních – radiátorech, pomůže vám nová asistenční služba United Assistance.

Ekologie

Investujeme do ekologizace, maximálně snižujeme emise, optimalizujeme rozvody tepla. Navíc jsou ekologizované zdroje umístěny mimo centra měst.

Nenáročnost

Aby bylo u vás doma teplo, není potřeba kromě předávací stanice nic instalovat. Předávací stanice požaduje jen minimální prostor, je bezobslužná a tichá.

Elektrárna Třebovice

První elektřinu dodala elektrárna do rozvodné sítě v roce 1933, o šest let později to byla jedna z největších elektráren ve střední Evropě. V roce 1960 byla zahájena první dodávka tepla do Ostravy – Poruby, a dodnes patří mezi největší energetické zdroje na Moravě a ve Slezsku. Vzhledem k velikosti zdroje dokáže třebovická elektrárna zásobit teplem převážnou část Ostravy. Teplo a teplou vodu vyrábí pro 100 tisíc ostravských domácností, ale i školy, nemocnice, podniky, úřady či obchodní centra. Většina dodávek směřuje do oblastí Ostrava - Poruba a Ostrava – Jih. V letech 2014 až 2020 proběhly na všech provozovaných kotlích Elektrárny Třebovice investičně i technicky náročné ekologizační akce, které přinesly významné snížení emisí, zejména oxidu dusíku a oxidů síry, čímž byly splněny přísné emisní limity. Tyto investice velkou měrou přispěly ke zlepšení ovzduší na Ostravsku.

Teplárna Přívoz

Původní Elektrárna František byla vybudována v roce 1933 a patřila do průmyslového komplexu Dolu František a Koksovny František. V roce 1967 elektrárna přechází na teplárenský provoz, zásobuje tepelnou energií centrum Ostravy. Pod novým názvem, Teplárna Přívoz, začala opět dodávat elektrickou energii do rozvodné sítě v 90. letech, kdy prošla i významnou modernizací. V roce 2006 teplárna provozovala již čtyři parní kotle na černé uhlí (černouhelný prach a proplástek), koksárenský plyn a zemní plyn. O pět let později začala teplárna odebírat většinu koksárenského plynu z Koksovny Svoboda a výrazně tak snížila spotřebu černého uhlí. Teplárna se obejde bez uhlí už v roce 2023 a bude tak mezi prvními zdroji vytápěnými ekologicky, kdy bude spalovat zemní a koksárenský plyn.

Přívoz

Teplárna Krnov

Dokáže pokrýt tepelnou spotřebu části města Krnova a slouží i pro výrobu elektřiny. Je významným producentem zelené energie, jelikož její kotel K6 spaluje stoprocentně biomasu, čímž výrazně snižuje množství vypouštěných emisí, zejména oxidu uhličitého a síry. Kotel na biomasu byl uveden do provozu v listopadu 2009. Základním palivem je dřevní štěpka, dodatkové palivo - pelety, dřevní piliny, obilný šrot a řezanka cíleně  pěstovaných plodin. Na začátku roku 2010 byl krnovský kotel největší svého druhu a parametrů v ČR.

Teplárna Krnov

Teplárna Karviná a Teplárna ČSA

Společně zásobují teplem a teplou vodou téměř 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné, Havířově a okolních obcích. Ve městě Havířově ve spolupráci s městskou distribuční společností Havířovská teplárenská společnost. Teplárna Karviná prošla v letech 2013 až 2017 rozsáhlou ekologizací a snížila emise z výroby tepelné energie o stovky tun ročně. Do pokračující modernizace provozu investujeme více než miliardu korun, což přinese další výrazné snížení emisí na Karvinsku, a pomůže tak rozvoji regionu. Základním postupem modernizace Teplárny Karviná bude plynofikace s dočasným zachováním podílu ekologizované uhelné technologie, která se úplně odstaví po dokončení výstavby nového multipalivového kotle v roce 2026.

Teplárna Frýdek-Místek

Dodává teplo ve spolupráci s městskou distribuční společností DISTEP do více než 18 tisíc domácností a také do škol, krajské nemocnice a dalších zdravotnických zařízení, obchodních center. Zcela bez uhlí se frýdecko‑místecká teplárna obejde už v roce 2023 a bude tak mezi prvními velkými městy vytápěnými ekologicky. Zároveň s velkým předstihem splní i strategický cíl Moravskoslezského kraje odejít od uhlí do roku 2030.