obrázek

Tepelné čerpadlo se nehodí pro každého

S tepelným čerpadlem můžete šlápnout vedle

Pokud máte rodinný domek, je pravděpodobné, že tepelné čerpadlo pro vás bude vhodným zdrojem tepla. Pokud žijete v bytovém domě, kde je více bytových jednotek, už to tak být nemusí.

A stejně jako plynová kotelna, i tepelné čerpadlo má mnoho úskalí, na které vás prodejce nemusí vždy upozornit. Snaha o finanční úsporu se pak může velmi prodražit.

Spočtěte si náklady

Na co si dát pozor a s čím musíme v nabídkách prodejců počítat?

Kromě vysoké pořizovací ceny na nákup samotného tepleného čerpadla, která se pohybuje v rozmezí od několika desítek tisíc korun až po několika set tisíc korun, vás neminou tyto náklady:

Projektová dokumentace

Budete muset mít a zaplatit tzv. inženýring (zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, vypracování hlukové studie, aktualizaci PENB – průkazu energetické náročnosti budovy a další)

Náklady na odpojení

Zaplatíte za odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií včetně zůstatkové ceny odpojované technologie provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií

Náklady na realizaci

Stavební a technologické úpravy budou nemalé náklady. Dalšími náklady bude navýšení jističů, změna a schválení nové distribuční sazby

Náročná byrokracie

Vyřízení stavebního povolení je administrativně náročný proces. Stejně tak jako vyřízení úvěru v bance.

Náklady na provoz

Počítejte s náklady na pravidelnou a náročnou údržbu, servis, obsluhu zařízení, pojištění atd.

Splátky úvěru

Pokud realizaci financujete díky úvěru, počítejte náklady a závazky spojené s úvěrem

Životnost zařízení

Běžná životnost je jen 10 až 15 let – jen co jedno splatíte, musíte kupovat nové

Záložní zdroj

Nutnost pořízení záložního zdroje vytápění a jeho pravidelná údržba

Cena elektřiny

Cena elektřiny potřebné k provozu tepelného čerpadla po zrušení zastropování skokově vzroste

Pro firmy, které tepelná čerpadla prodávají, je to velký obchod. Často se stává, že vás lákají na neúplné informace.

Proto si nejdřív pořádně všechno rozmyslete a spočítejte, ať potom nemusíte litovat, že jste utratili spoustu peněz a výsledek nesplňuje vaše očekávání. Pokud máte zájem, můžeme vám vaši cenovou nabídku na tepelné čerpadlo posoudit a případně zpracovat oponentní posudek.

Tepelné čerpadlo dálkové teplo 100% nenahradí

Dálkové teplo vám zajistí stálý tepelný komfort za každých podmínek. Každá teplárna má pro případ dlouhodobých silných mrazů dispozici „špičkový zdroj tepla“. Ten dodává do celé tepelné soustavy potřebný výkon, který pomůže teplárně překlenout období dlouhých a silných mrazů a udržuje tak komfortní dodávky tepla všem koncovým uživatelům bez omezení. Účinnost tepelného čerpadla se při poklesu venkovní teploty snižuje – čím je venku chladněji, tím méně tepelné čerpadlo topí a vy zaplatíte více za elektrické dotápění.

V případě velkých mrazů tepelné čerpadlo zamrzá a netopí vůbec. Abyste nezmrzli a měli požadovanou tepelnou pohodu, musíte pořídit záložní tepelný zdroj. Ten musíte pravidelně udržovat v provozuschopném stavu včetně všech zákonných prohlídek, revizí a jeho špičkové najíždění. To vše je ekonomicky velmi náročné.

Omezená záruka

Zkontrolujte si poskytnuté a budoucí servisní náklady

Aby tepelné čerpadlo optimálně fungovalo, vyžaduje pravidelnou údržbu. Záruční doba běží po dobu dvou let od uvedení tepelného čerpadla do provozu. Tuto záruku mají všechna tepelná čerpadla a funguje stejně jako záruka na jakékoliv jiné zboží.
Prodlouženou záruku většinou dokupujete k tepelnému čerpadlu zvlášť – buď při jeho objednání nebo po jeho uvedení do provozu. Typicky je to záruka mezi třetím a pátým rokem provozu tepelného čerpadla. Kryje náklady na vadný díl a náklady na jeho výměnu (práci, dopravu). Cena se pohybuje mezi 5 až 10 tisíci korunami. Některé prodloužené záruky jsou podmíněné placenými preventivními servisními prohlídkami, které cenu záruky mohou zvýšit až na desítky tisíc korun.

S dálkovým teplem jste bez starostí. V případě jakékoliv závady má každý výrobce a distributor dálkového tepla non-stop servisní službu – od zdroje až po konečnou dodávku. 

Teplo bez kompromisů

  • Tepelné čerpadlo zabírá místo v domě, na fasádě či na střeše
  • Tepelné čerpadlo zvyšuje vibrace
  • Tepelné čerpadlo dělá v domě hluk
  • Tepelné čerpadlo zvyšuje energetickou náročnost budovy

Hlučnost tepelného čerpadla je jednou z jeho nejdůležitějších vlastností a občas dokáže pořádně zkomplikovat život obyvatelům v jeho okolí. Počítejte s tím, že pokud chcete čerpadlo, které nebude obtěžovat hlukem, budete muset na levná tepelná čerpadla zapomenout.

Zařízení distribuující dálkové teplo do vytápěného objektu nezabírá zbytečně prostor, je bezobslužné a tiché. Odběratelé dálkového tepla tak využívají maximální komfort.

Ušetříte. Ale jen zdánlivě

Při pořízení tepelného čerpadla se cena za dodávku tepla a teplé vody někdy zdánlivě sníží. Neznamená to ale, že ve výsledku zaplatíte méně. Náklady se jen přesunou do jiných fakturovaných položek. Výrazně stoupnou náklady za elektřinu a přibudou další:

na obsluhu
údržbu
opravy

Velkou finanční položkou, na kterou nesmíte zapomenout, jsou často i vysoké náklady na odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií.

Pozor!

V nabídkách na tepelné čerpadla často není řečeno vše

Prodejci tepelných čerpadel navíc v nabídkách mnohdy do výpočtu ceny tepla zahrnují pouze část nákladů na výrobu tepla a teplé vody. Vědomě zamlčují další složky ceny, například promítnutí odpisů z investice a nákladů na odpojení ze strany dodavatele, atp.

Často se nadhodnocuje účinnost nového zdroje. Prezentovaný vysoký parametr účinnosti (tzv. COP = topný faktor tepelného čerpadla) je často jen číslo z katalogových listů. Skutečná průměrná provozní dosahovaná účinnost (SCOP – tzv. sezónní) je znatelně nižší.

Při kalkulaci návratnosti nevychází z reálných dlouhodobých spotřeb tepla objektu a záměrně uvádějí nereálné snížení spotřeby tepla po instalaci tepelného čerpadla někdy i o více jak 35 %, aniž by říkali, proč má mít objekt nižší spotřebu tepla (GJ, kWh) jen tím, že změní zdroj vytápění a dodávky teplé vody. Jak prodejci tepelných čerpadel vysvětlí, že dům přechodem na tepelná čerpadla ušetří na spotřebě teplé vody o více jak 35 %, když spotřeba teplé vody v bytovém vodě je téměř konstantní? Dále záměrně neinformují o reálném provozu (revize, obsluha, údržba, legislativa).

Výměnou zdroje nedojde ke snížení spotřeby tepla

Pokud uvažujete o nejjednoudušší cestě, jak snížit spotřebu tepla a teplé vody, měli byste provést:

  • Zateplení fasády domu, střechy a sklepních prostor
  • Vyměnit stará okna a dveře
  • Regulovat otopnou soustavu objektu nočním útlumem při ohřevu vody nebo vytápění
  • Snížit teplotu v zatepleném bytě či domě
  • Správně větrat

Máte otázky, na které jste nenašli odpověď?
Kontaktujte nás

Všem našim odběratelům i potencionálním zákazníkům jsme k dispozici na bezplatné lince +420 800 800 860 nebo na info@veoliaenergie.cz.

KONTAKTOVAT VEOLIA