Obrázek Biodiverzita je pro nás dlouhodobě důležitá

Biodiverzita je pro nás dlouhodobě důležitá

Biodiverzita je pro nás
dlouhodobě důležitá

Jezírko - Inovativní projekty Veolia

Ochranou životního prostředí a podporou rozmanitosti přírodních druhů se ve Veolii zabýváme již několik let. Zaměřujeme se na monitoring a vyhodnocování vlivu naší činnosti na místní ekosystémy a implementaci opatření pro zachování biodiverzity a podpory ekosystémových služeb. Spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) na zvýšení přírodní rozmanitosti v námi provozovaných areálech. Odstraňujeme překážky a nebezpečné prvky pro zvířata, budujeme napajedla, instalujeme budky pro ptáky nebo upravujeme systém údržby travních ploch.
Naše zaměstnance a veřejnost také informujeme a vzděláváme v oblasti biodiverzity.

 

 

Hmyzí hotel na vlastním balkóně

V posledních desetiletích ubývá hmyz závratnou rychlostí. Kdyby vymizel, vedlo by to k úplnému kolapsu našeho ekosystému. A co můžeme udělat my, abychom poskytli hmyzu ochranu a lepší podmínky pro život? Stačí chvíle trpělivosti a zručnosti k tomu vytvořit hmyzí hotel. 
Sami si ho můžete postavit doma na zahradě, nebo klidně na balkoně. Stačí k němu několik prkének, pár špalíků dřeva, chrastí nebo šišky. Do špalíku z tvrdého dřeva vyvrtejte díry do hloubky tři až deset centimetrů, mezery mezi špalíky utěsněte měkkým přírodním materiálem.
Hotel slouží pro hmyz v zimě v létě. A pro nejrůznější druhy. Úkryt v něm najdou osamocené včely dělnice, slunéčka sedmitečná (jedno jediné dokáže za den spořádat až 150 mšic) nebo zlatoočka a škvoři. 
Hotel potřebuje nenáročnou údržbu - jednou ročně stačí vyměnit chrastí, šišky, mech. A jednou za tři roky vyměnit dřevěné špalíky. 


Broukoviště - Inovativní projekty Veolia

 

 

Vodní dům

Voda. Nejen pro člověka nezbytná. Všechny její tváře můžete poznat ve Vodním domě. Najdete ho u vodní nádrže Želivka ve středních Čechách. 

Vodní dům HuliceZastavte se v něm s rodinou nebo přáteli a uvidíte, co všechno voda dokáže a jak s ní můžeme pracovat. Čeká vás umělý vodopád, soustava čerpadel a lopatkových mlýnků a dalších prvků, které můžete pohánět vlastními silami. Na okružní procházce vnějším areálem se seznámíte se suchým poldrem, vodní nádrží s rybami a hadcovou skalkou - ukázkou národní přírodní památky s rostlinným společenstvím, které lze nalézt pouze a jen na podloží horniny zvané hadec. Ta je v naší zemi poměrně vzácná a živočichové a rostliny na ní žijící tvoří originální biotop. Provozovatelem Vodního domu je Český svaz ochránců přírody Vlašim. Projekt, jehož výstavba byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je realizován za významné podpory společnosti Veolia.

 

Jakou cestou plave pstruh?

Již od roku 2010 probíhá náš ekologický projekt Cesta pstruha. Jeho cílem je návrat lososovitých ryb (lipan podhorní, pstruh duhový, hlavatka podunajská a především pstruh obecný potoční) do lokalit, které se vyznačují mimořádnou čistotou vody. K ní přispívají i čistírny odpadních vod provozované společnostmi skupiny Veolia (v České republice provozují společnosti skupiny Veolia 413 čistíren odpadních vod).
Pstruh a další lososovité ryby se od sebe vzájemně liší - vzhledem i způsobem života. Pro všechny lososovité ryby, ale zůstává společný znak, a to je čistota vody. Tam, kde žije lososovitá ryba, vždy se jedná o zdravotně nezávadnou vodu.
Za dobu trvání projektu  bylo vypuštěno do volné přírody více než 9 tun ryb. Patronem Cesty pstruha je mezinárodně uznávaný rybář, dobrodruh a dokumentarista Jakub Vágner.


Jakub Vágner - Veolia

 

 

Více o našich projektech najdete na

http://www.biodiverzita-veolia.cz/