Obrázek Smart technologie do každého kouta Země

Smart technologie do každého kouta Země

Smart technologie
do každého kouta Země

Celosvětově se skupina Veolia věnuje zavádění technologií SMART.
Sítě SMART (tzv. SMART grids) jsou silové elektrické a komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase -  v místním i globálním měřítku.

Principem je interaktivní obousměrná komunikace o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie mezi výrobními zdroji a spotřebiteli nebo přímo spotřebiči. Síť umožňuje v reálném čase sdílet informace o zatížení, kvalitě dodávky, či jejím přerušení. Dovoluje zákazníkům efektivně řídit spotřebu, například spouštět ohřev vody, prát prádlo nebo dobíjet baterie v době s přebytkem výrobní kapacity.

Součástí naší nabídky jsou také nejmodernější inovativní ekologické technologie a chytrá, tzv. „smart“ řešení pro bytové domy, průmyslové závody a komerční areály. Cílem je optimalizovat spotřebu energie a více využívat alternativní zdroje, přinášet úsporu nákladů a co nejméně zatěžovat životní prostředí. Mimo jiné jsme také prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.