Obrázek Broumovsko kvete orchidejemi

Broumovsko kvete orchidejemi

Broumovsko kvete
orchidejemi

Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí našeho nadačního fondu část přírodovědné lokality na Broumovsku. Z bývalého kaliště dolu a úpravny měděné rudy se tak stává jedinečné místo. Na první pohled by se mohlo zdát, že na živiny chudé místo nenajde využití. Opak je pravdou. Právě podobná místa osidlují nejvzácnější druhy rostlin a živočichů. Otevřený prostor u Jivky, s mnoha jezírky a mokřinami, se tak stává ideálním místem pro několik druhů orchidejí, vzácné přesličky, skokany, ještěrky, vážky, užovky a čolky. Nadační fond Veolia přispěl k odkupu celé lokality i k následné údržbě. S Českým svazem ochránců přírody spolupracujeme od roku 2018. S vykupováním mokřadů můžete pomoci i vy. Projekt podpoříte nákupem některého z dárků na stránce eshop.nfveolia.cz.

 

„Pro společnost Veolia je ochrana přírody samozřejmým závazkem, protože veškerá naše činnost je s životním prostředím pevně spjata. S Českým svazem ochránců přírody spolupracuje náš nadační fond od roku 2018. Pomáháme jim mokřadní oblasti vykupovat a dále je chránit,“ říká Eva Kučerová, ředitelka komunikace skupiny Veolia pro střední a východní Evropu.

 

 
Česká svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody

Od roku 2018 spolupracuje s Nadačním fondem Veolia na ochraně cenných přírodních lokalit v ČR
V rámci projektu se ČSOP povedlo zachránit už více než 55 ha po celé ČR
Veolia podpořila částkou více než 1,8 mil. Kč