Obrázek Pro špačky, sýkorky, vrabčáky a čistou vodu

Pro špačky, sýkorky, vrabčáky a čistou vodu

Pro špačky, sýkorky,
vrabčáky a čistou vodu

Do interního programu Veolia Minigranty se může přihlásit každý z našich zaměstnanců s vlastním inovativním projektem nebo projektem na zlepšení životního prostředí. Jedním z realizovaných projektů Minigrant je i záměr naší zaměstnankyně Kristýny Červené na rekultivaci drobných vodních zdrojů a návrat ptactva v Moravskoslezském kraji. Kristýnu a lidi kolem ní jsme podpořili částkou 50 000 Kč, díky které mohla vyčistit studánky v blízkosti Ostravy a vystavět drobnému ptactvu mnoho ptačích budek.

 

“Jsem ráda, že se můj projekt líbil - vlastně není jen můj, pomáhají mi moje děti i celá rodina a přátelé. Mám radost, když je něco vidět, když má vynaložené úsilí brzy konkrétní tvary. Voda je pro nás důležitá, pro lidi i zvířata. Dělá mi radost, že to ví i můj zaměstnavatel a v mé snaze mě podpořil.”

 

Kristýna Červená - oprava ptačí budky

Pro špačky, sýkorky, vrabčáky a čistou voduDo projektu tvorby ptačích budek se Kristýně Červené podařilo zapojit i váženého ornitologa Ostravské zoologické zahrady. Do instalace a montáže budek zapojili i děti ze základní školy. V rámci projektu a další iniciativy místního zahradnictví vykopali několik přírodních tůní pro záchyt dešťovky v krajině, které se díky optimálním srážkovým podmínkám loňského roku naplnily dešťovou vodou a začaly osazovat živočichy. Vysadila se alej s bobulonosnými keři a lokálními druhy ovocných stromů.  Projekt nad rámec představ přinesl spoustu užitku. Už teď má Kristýna Červená a její přátelé domluveny děti z pátého ročníku základní školy v Hlučíně k výsadbě dalších ovocných keřů v okolí jedné z tůní a vybudování bylinkové zahrádky v tomto místě tak, aby bylo veřejně přístupné pro všechny, kteří zde budou utíkat před civilizací.
Děkujeme Kristýno, jsme na tebe, stejně jako na všechny, kterým není svět kolem nás ukradený, hrdí!

 

Kristýna Červená

Zaměstnankyně Veolie od roku 2008
Její projekt jsme podpořili 16 000 Kč