Obrázek Každý lokální dodavatel může jít Naproti

Každý lokální dodavatel může jít Naproti

Každý lokální dodavatel
může jít Naproti

Není nic chutnějšího než čerstvé lokální suroviny: ovoce, mléko, med a právě upražená káva. A není nic lepšího, než udělat pro ostatní něco smysluplného. To si řekli lidé, kteří tvoří ostravské Družstvo NAPROTI, když zakládali Mléčný bar NAPROTI. Družstvo se stoprocentně hlásí k sociálnímu podnikání -   všechny suroviny odebírají od lokálních dodavatelů. Když Mléčný bar NAPROTI navštívíte, budete mít dobrý pocit. Z toho, že jste podpořili zdravotně hendikepované pracovníky, z toho že jste podpořili místní farmáře a dodavatele, i z příjemného posezení samotného. Mléčný bar NAPROTI jsme podpořili v rámci našeho projektu STARTér.

 

 

Co všechno se děje v mléčném baru NAPROTI?

Bistro Naproti

Sociální podnikání Družstva NAPROTI je orientováno lokálně na ostravský region, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. Všechny potraviny, které tam koupíte, od mléka až po zákusky a obědy, pocházejí ze surovin od místních farmářů. Zelenina, ovoce, mléko, med, mouka a mnoho dalšího - to všechno pochází ze Severní Moravy od místních zemědělců.

Mléčný bar není jen o místním sortimentu. Je o něčem víc.
Družstvo NAPROTI se hlásí k principům sociální ekonomiky. Jejich obecně prospěšným cílem je vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním, s cílem zvýšení kvality jejich života. Na projektech v oblasti vyrovnávání příležitostí pro znevýhodněné skupiny spolupracuje s národními i zahraničními organizacemi a vzdělávacími institucemi. V sociálním podniku zajišťuje praxi studentům středních a vysokých škol.

 

 

 

Přečtěte si krátký rozhovor s jednou ze zakladatelů – Olgou Rosenbergovou.

Jak moc náročná je vaše práce? Jak vypadá váš běžný den?
O náročnosti své práce jsem nikdy neuvažovala. Můj běžný den je postaven na pravidelnosti. Vstávám vždy v půl šesté ráno a během dne se soustředím na naplánované úkoly. Jsem v neustálém kontaktu s lidmi, okamžitě a pragmaticky řeším vzniklé situace. Na druhou stranu se ale raduji z každé maličkosti, ze všeho, co se podaří. Před třiceti lety mi jeden jezuitský řeholník vyprávěl o důležitosti vytvořit si dobré návyky. Jeho doporučením se vlastně řídím dodnes. Řád v mém životě mi jednoduše pomáhá zvládat celodenní pracovní i emoční vypětí.

Bistro Naproti

Co vás při vaší práci nejvíce uspokojuje?
Nevím, jestli to je uspokojení, ale snažím se ovlivňovat to, co lze ovlivnit, měnit to, co se změnit dá a dělat to, co je podle mě správné.

Jak vnímáte současnou situaci v kraji? Kdybyste ji srovnala s rokem 2010, co všechno se změnilo ve vztahu přemýšlení člověka k přírodě? 
Chybí mi konzervativní koncept environmentální politiky pro nastavení jasných pravidel udržitelného ekonomického rozvoje. Místo toho řešíme výměnu jednorázových brček a obalů, elektromobilitu prosazujeme jako náhradu za benzínové motory apod., tedy věci nepodstatné.  
Neříkám, že mezi námi nejsou lidé, kteří při řešení environmentálních problémů nepoužívají zdravý rozum a nevnímají vztah člověka k přírodě v dlouhodobém kontextu. A souhlasím také s názorem, že řešením není „sázet stromy“, ale „sázet takové stromy“, které mají šanci na přežití v daném místě.
Velmi si vážím podnikatelů, kteří založili farmy a hospodaří na nich tradičním způsobem ohleduplným k okolní přírodě.  Nejenže se podílejí na obnově naší krajiny, ale svým příkladem vychovávají budoucí generace. V našem kraji naštěstí takových během posledních deseti let opravdu přibylo dost.

Kdybyste měla možnost ovlivnit jednu jedinou věc kolem sebe (myšleno ve vztahu k přírodě), jaká by to byla?
Určitě bych změnila politiku našeho státu tak, aby bylo více podporováno malé a střední podnikání zabývající se ekologickým zemědělstvím a chovem hospodářských zvířat. Bylo by hezké přijít do obchodu a mít možnost koupit si takový lokální výrobek za cenu srovnatelnou s výrobky z nadnárodních korporací. Když to jde v jiných zemích EU, tak proč ne u nás?!

Co říkáte na to, že vás Veolia podpořila? Co byste vzkázala společnosti jako takové?
Vy mi tedy dáváte…Třikrát hurá!
Všem ve společnosti chci poděkovat a popřát, aby zůstali nadále otevřeni pro nové myšlenky, nápady a podporu dalších prospěšných projektů všude tam, kde působí.

 

 
 
Olga Rosenbergerová - Bistro Naproti Ostrava

Olga Rosenbergerová

Rok narození 1966


Výše podpory od Veolie v letech 2016 - 2020 celkem 390 000 Kč
Činnosti se věnuje již od roku 2011, kdy ji podpořila Veolia