Obrázek Odsiřovací stanice a tkaninové filtry  sníží emise oxidů síry a zachytí tuny popílku

Odsiřovací stanice a tkaninové filtry sníží emise oxidů síry a zachytí tuny popílku

Odsiřovací stanice

Odsiřovací stanice Veolia

Opravdu připomíná kosmickou raketu. Při ekologické výrobě tepla zcela nepostradatelná. Právě díky ní se do ovzduší nedostává popílek a výrazně se snižují emise SO2. Jen v loňském roce zachytily celkem cca 67 000 tun popílku. Její nezastupitelnost v celém procesu značí i to, že bez ní by nešlo kvůli legislativě provozovat žádný z kotlů a že právě díky ní plníme přísné ekologické limity určené zákony.
Kdybyste vystoupali až na její vrchol, ocitli byste se ve výšce cca 32 metrů. 

Odsiřovacích stanic máme v našich provozech několik, ale díky automatizaci a inovativním technologiím dokáže až tři stanice najednou obsluhovat pouze jeden operátor z velínu - mozku celé teplárny. Každá ze stanic je kromě obsluhy z velínu kontrolována i fyzicky pochůzkovou a kontrolní činností v pravidelných intervalech.

 

“Veolia dlouhodobě pečuje o životní prostředí, což se odráží například v jejích investicích do nových zdrojů, do rekonstrukcí stávajících energetických zařízení a do inovací. V minulých letech jsme jen do ekologizačních opatření investovali miliardy korun.”

Naší snahou je přispět ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. Dalšími ekologizačními akcemi se nám daří nadále snižovat hlavně emise prachu, síry a dusíku. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům.