Obrázek I stromy mimo les si zaslouží péči

I stromy mimo les si zaslouží péči

I stromy mimo les 
si zaslouží péči

Stromy rostoucí mimo les v Moravskoslezském kraji jsou zdravé a bezpečné pro své okolí i díky práci začínajícího arboristy Tomáše Demla. Jeho práce je fyzicky náročná - arborista při práci neustále používá jistící prostředky podobné těm horolezeckým - na nich zavěšený v korunách stromů pracuje nejčastěji s ruční pilkou, v případě větších zásahů s ruční motorovou pilou. Na stromy, u kterých je riziko rozlomení koruny, instaluje statické a dynamické vazby, které zajišťují jejich stabilitu. Stejně jako je práce náročná fyzicky, je náročná i na znalosti - dobrý arborista musí mít znalosti z dendrologie, mechaniky, fytopatologie a fyziologie. A přesně to všechno Tomáš Deml má. Prořezává zdravé stromy, váže koruny a odborně kácí stromy nemocné. Až se půjdete projít po kraji, všimněte si udržovaných a zdravých stromů stojících mimo les - je to výsledek práce pana Demla a dalších arboristů. Jsme moc rádi, že jsme ho mohli v jeho práci finančně podpořit v rámci projektu STARTér.

 

Přečtěte si, co o své práci říká sám Tomáš Deml

Proč je arboristika důležitá a jak přispívá k lepšímu životnímu prostředí?
“Slovo arbor pochází z latiny a znamená strom. Arboristika je odborná péče o stromy, nemusí se ale jednat pouze o vzrostlé stromy. Rozhodně se nedá vykládat jako stromolezení. Stromolezení je jen jedna specifická část o tom, jak se do koruny dostat a správně se v ní pohybovat. Dalšími arboristickými činnostmi jsou například tvorba posudků, návrhy ošetření, přesazování vzrostlých dřevin atd. Arborista je vlastně zahradník - specialista, který se zaměřuje na dřeviny. Náplní jeho práce jsou například výsadby a výchovné řezy mladých stromků, zdravotní a stabilizační řezy dospělých stromů, odstraňování jmelí, ošetření chráněných stromů, případně, pokud již jiná alternativa není a jsou v havarijním stavu, tak kácení dřevin ve ztížených podmínkách.
K životnímu prostředí přispívá tím, že stromy ve městech a obcích, v alejích podél cest, v parcích a jiných místech, kde se denně pohybují lidé, dostávají náležitou péči. Neboť tyto stromy čistí ovzduší, které dýcháme, poskytují stín, čímž chrání zemi proti vysychání, dále představují cenné biotopy pro nespočet ptáků a hmyzu, a v neposlední řadě plní funkci estetickou – dokážete si představit, jak by města a obce vypadaly beze stromů? Díky práci arboristů tedy stromy vydrží na svém místě déle a budou nám zpříjemňovat prostředí k životu.”

Kdy jste se začal věnovat arboristice?
“Arboristice se profesně věnuji jeden rok. Dříve to byl jen koníček, k lesu a ke dřevu jsem měl vždy blízko jak fyzicky, tak citově. Jsem z rodiny, která si váží světa kolem sebe, pro kterou je důležité, že příroda kolem je zdravá. Byl jsem zkrátka veden k tomu, aby mi nebylo jedno, co se děje kolem mne. V roce 2020 jsem se přihlásil do projektu STARTér od Veolie, protože se mi líbilo, co Veolia dělá.
Byl jsem jeden z vítězů toho ročníku a dostal jsem finanční dotaci. Ta mi umožnila, abych se arboristice věnoval naplno. I díky Veolii se tak dnes podílím na péči o více než stovky vzrostlých a ještě mnohem více nově vysazených stromů v celém Moravskoslezském kraji.”

 
Tomáš Deml - arborista

Tomáš Deml

(1982)
Absolvent Vysokého učení technického v Brně
Od roku 2020 profesionální arborista
Vítěz programu STARTér
Veolia jeho práci podpořila 65 000 Kč