Obrázek Ekologický zdroj chladu

Ekologický zdroj chladu

Zdroj chladu

Nevyrábíme jen teplo a elektřinu. Jsme také prvním nezávislým dodavatelem sítě chladu na českém trhu. Jedná se o kompresorové chlazení, které je jednou z nejpoužívaněji metod v domácích spotřebičích (lednička, mraznička atd.) i v oblasti strojního chlazení (šachty, potravinářství, kancelářské, zábavní a bytové objekty, atd.).

“Chlazení je založeno na odpařování a kondenzaci kapalného chladiva. K této skupenské přeměně je zapotřebí velkého množství tepla, které je odebíráno z chladícího média (vzduch, kapalina), jež následně ochlazuje prostory nebo výrobky”.

 

Centrální zdroj chladu zajišťuje výrobu ledové vody pro území Nová Karolina Ostrava a celoročně dodává do objektů ledovou vodu s teplotním spádem:

  • v zimním období 10/16°C (při teplotách exteriéru pod +15°C)
  • v letním období 6/10°C (při teplotách exteriéru nad +15°C)

 

Generátor chladu Veolia

V centrálním zdroji chladu jsou instalovány chladící jednotky YORK o chladícím výkonu 14 MW. Provoz je plně automatizovaný, dozorovaný a řízený z dispečinku ZDS.
První síť chladu jsme spustili v roce 2012. Přednosti jsou stejné v průběhu letní i zimní sezóny – komplexnost a stabilita dodávek, nízké emise v porovnání s lokálními zdroji a žádné další náklady spojené s užíváním sítě a distribucí ke koncovým zákazníkům.
Více než devět let je vytápěn i chlazen dvaatřicetihektarový areál Nové Karoliny v centru Ostravy, což odpovídá ploše asi patnácti fotbalových hřišť. Celková chlazená plocha je přibližně 100 000 m2.
Chlad vyrobený na centrálním zdroji se prostřednictvím ledové vody distribuuje samostatným podzemním potrubím do jednotlivých objektů v lokalitě Nová Karolína.

“Roční dodávka pro obě ostravská nákupní centra činí v součtu asi 14 000 MWh chladu.”

Vzhledem k tomu, že stávající technologie se dá dále modulárně rozšiřovat je možno krom stávajících objektů v lokalitě dále připojovat i nové objekty (ORGANICA, Ostrava Tower, atd).