Obrázek Výměníková stanice distribuuje teplo do celého města

Výměníková stanice distribuuje teplo do celého města

Výměníková stanice

 

Je něco jako srdce v lidském těle. “Pumpuje” do teplárenských rozvodových tepen horkou vodu o teplotě 95-145 °C  - ta přes domovní předávací stanice pak vyhřívá topná tělesa ve školách, nemocnicích, komerčních budovách nebo ve vašem domě. A samozřejmě celoročně teče z vašeho červeného kohoutku teplá voda. 

Voda po předání tepla se pak vrací zpátky do výměníkové stanice při teplotě 50-65 °C. Každý den v topnou sezónu proteče přes naše dvě výměníkové stanice cca  72 000 tun vody.

“V Elektrárně Třebovice máme dvě výměníkové stanice. Jedna  z nich je tvořena dílčími výměníky – špičkovými ohříváky ŠO1, ŠO2, ŠO3."

 

Výměník Veolia společně 2030