Obrázek Elektrárna Třebovice - největší závod společnosti Veolia

Elektrárna Třebovice - největší závod společnosti Veolia

Největší závod společnosti Veolia 

 

Elektrárna Třebovice

Základem je společná výroba tepla a elektřiny, přičemž v současné době je prioritní výroba tepla, kterou Veolia dodává do sto tisíce ostravských domácností, škol a firem, průmyslových provozů.

Třebovická elektrárna pracuje v maximálně ekologickém provozu. Po provedeném odprášení kotlů, odsíření a denitrifikaci se nyní zaměřuje na přechod k jiným energetickým zdrojům. Do roku 2030 přestane využívat uhlí a připravuje koncepci náhrady, kterou má být plyn v kombinaci s dalšími  palivy. 
Třebovická elektrárna má dlouholetou tradici, pracovní místo se zde často dědí z generace na generaci. 

“Spousta zaměstnanců zde pracuje celý život, protože si zakládáme na odbornosti a profesionalitě.  Víme, jak jsou zkušení zaměstnanci důležití a nesmírně cenní pro hladký a bezpečný provoz.”

V třebovické elektrárně došlo v průběhu několika posledních let k modernizaci všech šesti kotlů, pěti parních a jednoho horkovodního. Modernizace bylo mimo jiné provedeno: 
úprava spalovacího režimu kotlů, která přinesla snížení emisí NOx, výměna tlakových částí kotlů, která přinesla prodloužení  životnosti, úprava mlecích okruhů vyšší bezpečnost, výstavba tkaninových filtrů zase snížení emisí TZL, výstavba odsiřovacích jednotek snížení emisí SO2. Nasazení nových řídicích systémů přineslo zlepšení obslužné činnosti a úsporu paliva.