Obrázek Bezpečnost našich lidí je nejdůležitější

Bezpečnost našich lidí je nejdůležitější

Bezpečnost je u nás důležitá

 

Bezpečnost Veolia

Neustále věnujeme maximální pozornost bezpečnosti práce - prevenci pracovních úrazů, osvětě a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Snažíme se předcházet zdravotním rizikům ve všech oblastech svých provozů. Kromě odborných školení procházejí zaměstnanci také kurzy první pomoci. Každoročně organizujeme Mezinárodní týden bezpečnosti práce, kdy zaměstnancům připomínáme bezpečnostní pravidla, představujeme výsledky a seznamuje je s nově přijímanými opatřeními. 

V rámci neustálého zvyšování bezpečnosti zaměstnanců jsme vytipovali 10 nejvíce rizikových činností, které zaměstnanci provádějí. Pro tyto činnosti jsme vypracovali Zásady bezpečné práce, které stanovují minimální bezpečnostní požadavky při výkonu těchto činností. Veškeré informace obsažené v těchto Zásadách jsou zaměstnancům neustále k dispozici prostřednictvím e-learningového portálu i elektronické knihovny BOZP na firemním intranetu ve formě brožur, videí i kurzů. 

 

 

“Naším cílem je, aby všichni přijali bezpečné chování a jednání za své." říká Tomáš Volovský, vedoucí výroby, „Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců a prevence rizik je klíčovou hodnotou Veolia.”